Výsledky vyhledávání v databázi

Speciální mateřské, základní a střední školy
pro zdravotně postižené, speciální pedagogická centra


Počet nalezených záznamů: 7 Logo informačního systému BraillNet - odkaz na úvodní stránku

  Speciálně pedagogické centrum
      ID: 10105
      Sídlo organizace: Demlova 28, Jihlava, 586 01
      IČO: 63438933
      Datum vzniku: 1. leden 1996
      Telefon: 567 323 512
      E-mail: smsji@seznam.cz
      Web: http://www.msdemlova.wz.cz
      Lidé v organizaci (1): PhDr. L.Váchová - Nováková, ředitelka
      Kontaktní osoba: PhDr. L.Váchová - Nováková
      Kontaktní adresa: Jihlava, Demlova 28, 586 01
      Činnost organizace:
speciálně pedagogické centrum je zaměřeno na děti se zrakovým, mentálním, tělesným postižením a na děti s více vadami, poskytuje poradenskou činnost pro děti, rodiče a pedogogické pracovníky zařízení, jež o děti pečují a vzdělávají je.


  Speciálně pedagogické centrum
      ID: 10026
      Sídlo organizace: Kamenomlýnská 2, Brno, 603 00
      IČO: 65353650
      Datum vzniku: 1. leden 1991
      Telefon: 543 210 437
      E-mail: trcalova@sss-ou.cz
      Web: http://www.sss-ou.cz
      Lidé v organizaci (1): Mgr. Dagmar Sýsová, ředitelka
      Kontaktní osoba: Mgr. Marta Trčalová
      Kontaktní adresa: Brno, Kamenomlýnská 2, 603 00
      Činnost organizace:
SPC funguje jako poradenské pracoviště, které se stará o postižené děti předškolního věku, děti školou povinné a středoškolskou mládež, v poradně pracují speciální pedagogové, psycholog a sociální pracovnice, nabízí tyto služby: psychologická vyšetření klientů, poradenské služby z oblasti sociálního zabezpečení, konzultace a metodickou pomoc osobám zainteresovaným na výchově a výuce zrakově postižených, integrovaných do běžných zařízení, diagnostické pobyty pro děti předškolního věku, vzdělávací kurzy akreditované MŠMT ČR ukončené vydáním osvědčení, týdenní ozdravné pobyty pro rodiče s dětmi předškolního a raně školaního věku, zapůjčuje klientům pomůcky, nebo jim pomáhá potřebné pomůcky zajistit, vypracování individuálních plánů, provádí zrakovou stimulaci.


  Speciálně pedagogické centrum pro děti s vadami zraku a řeči
      ID: 10249
      Sídlo organizace: Horáčkova 1, Praha 4, 140 00
      IČO: 71201645
      Datum vzniku: 1. leden 1994
      Telefon: 241 731 406
      Fax: 241 731 360
      E-mail: spc.mshorackova@seznam.cz
      Web: http://www.sweb.cz/msspchorackova/
      Lidé v organizaci (1): Mgr. Miroslava Měchurová, ředitelka
      Kontaktní osoba: Mgr. Miroslava Měchurová
      Kontaktní adresa: Praha 4, Horáčkova 1, 140 00
      Činnost organizace:
k činnosti speciálně pedagogického centra patři: výcvik prostorové orientace, příprava na čtení a psaní bodového písma, nácvik práce s optickými pomůckami, náprava grafomotorických obtíží, rozvíjecí cvičení předcházející poruchám učení, logopedická náprava; centrum dále nabízí odbornou poradenskou činnost rodičům i pedagogům pečujícím o zrakově postižené děti (3 - 7 leté), pomoc metodickou, zapůjčení pomůcek a hraček, odborné literatury, přednášky, besedy, semináře, Dny Otevřených dveří, spolupráci s odborníky, pomoc při výběru vhodné školy, výjezd do školy a rodiny, úzkou spolupráci s mateřskou školou včetně účasti na jejích akcích.


  Speciálně pedagogické centrum pro zrakově postižené
      ID: 10231
      Sídlo organizace: nám. míru 19, Praha 2, 120 00
      Zkratka: SPC
      IČO: 48133035
      Datum vzniku: 1. leden 1993
      Telefon: 224 252 771
      E-mail: spc@skolazrak.cz
      Web: http://www.skolazrak.cz
      Lidé v organizaci (1): PhDr. Marcela Susslandová, ředitelka
      Lidé v organizaci (2): Mgr. Jana Janková, vedoucí
      Kontaktní osoba: Mgr. Jana Janková
      Kontaktní adresa: Praha 2, nám. míru 19, 120 00
      Činnost organizace:
SPC poskytuje poradenskou pomoc zrakově postiženým dětem, žákům, studentům a jejich rodičům. Pracovníci vyjíždějí za dětmi do rodin i škol, pomáhají řešit potřeby zrakově postižených dětí v místě bydliště. SPC půjčuje učebnice a pomůcky pro zrakově postižené, seznamujeme s vhodnými pomůckami pro výuku, hru i volný čas, pomáhá při výběru kompenzační pomůcky. SPC poskytuje metodickou pomoc pedagogům běžných škol.


  Speciálně pedagogické centrum pro zrakově postižené
      ID: 10150
      Sídlo organizace: nám. Přemysla Otakara 777, Litovel, 784 01
      IČO: 00601802
      Datum vzniku: 1. únor 1991
      Telefon: 585 341 479
      Fax: 585 341 479
      E-mail: spec.skola@zraklit.cz
      Web: http://www.zraklit.cz
      Lidé v organizaci (1): Jiří Muller, ředitel
      Kontaktní osoba: Jiří Muller
      Kontaktní adresa: Litovel, nám. Přemysla Otakara 777, 784 01
      Činnost organizace:
činnost SPC pro zrakově postižené - odborná činnost pedagogů. psychologa a sociální pracovnice, pedagogické a psychologické vyšetření dětí, náprava poruch učení, psychoterapeutické techniky, vytváření výchovných a vzdělávacích plánů, nabídka kompenzačních pomůcek a didaktických materiálů, nácvik prostorové orientace, sebeobsluhy a bodového písma u nevidomých, výcvik na počítači pro zrakově postižené, zraková stimulace, pomoc žákům integrovaným v běžném typu ZŠ přímo v místě bydliště (návštěva školy, rodiny, přímá práce se žáky), prázdninové pobyty pro zrakově postižené v přírodě.
  Speciálně pedagogické centrum pro zrakově postižené
      ID: 10085
      Sídlo organizace: Šimkova 879, Hradec Králové, 500 02
      IČO: 62690621
      Datum vzniku: 1. leden 1995
      Telefon: 495 511 307
      E-mail: sms-spc-hk@braillnet.cz
      Web: http://www.braillnet.cz/mshk/
      Lidé v organizaci (1): Věra Kašparová, ředitelka
      Kontaktní osoba: Věra Kašparová
      Kontaktní adresa: Hradec Králové, Šimkova 879, 500 02
      Činnost organizace:
speciálně pedagogické centrum je centrum pro poradenskou, metodickou a intervenční pomoc rodinám a školám s integrovanými zrakově postiženými žáky.


  Speciální pedagogické centrum pro zrakově postižené
      ID: 10216
      Sídlo organizace: Nad Týncem 38, Plzeň, 312 12
      IČO: 49778200
      Datum vzniku: 1. leden 1995
      Telefon: 377 263 569
      E-mail: zrak@volny.cz
      Web: http://www.volny.cz/zrak
      Lidé v organizaci (1): Mgr. Pavel Vošahlík, ředitel
      Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Vošahlík
      Kontaktní adresa: Plzeň, Nad Týncem 38, 312 12
      Činnost organizace:
SPC provádí diagnostiku dětí s cílem co nejdříve pomoci dětem se zrakovou vadou najít správný přístup k výuce a k organizaci jeho budoucnosti, včasným zařazením do školy pro zrakově postižené dává handicapovaným dětem šanci na co nejlepší podmínky ve výuce, pomáhá rodině dětí i se sociálně právními otázkami.


Copyright 1995 - 2019 © SONS ČR   Kontakt: is@braillnet.cz